Voor visuele kunstenaars


Wat SOFAM is en doet

Je hebt iets nieuws gemaakt. Je had een idee, en vertaalde het in een originele vorm. Je wilt het delen met de wereld, wat inhoudt dat het tijd is om na te denken over auteursrechten. Bij SOFAM kunnen we deze rechten voor jou beheren, en ervoor zorgen dat je het extra inkomen die deze rechten genereren ontvangt, op doorlopende basis.

Wij zijn een coöperatieve vennootschap bestuurd door kunstenaars, zonder winstoogmerk en sinds 1979 gespecialiseerd in auteursrechten voor visuele kunstenaars. Wij plaatsen een eerlijke verloning voor creatief werk en de belangen van kunstenaars centraal.

Meer over de organisatie van SOFAM.

Uw collectieve auteursrechten

We innen en verdelen collectieve rechten uit reprografie, privé kopie, kabel en leenrecht-overeenkomsten: als je werk in een publicatie of de media verschijnt, ontvang je als lid een deel van deze rechten.

Uw primaire rechten

We innen en verdelen eveneens de vermogens en morele rechten hetzij via het afsluiten van contracten, door licenties te verlenen en bij inbreuken door minnelijke schikkingen of procedures bij de rechtbank. SOFAM baseert zich hierbij op haar eigen tarieven die erkend zijn door de rechtbanken.
Wanneer de waarde van je werk stijgt, door doorverkoop in een galerie of op een veiling, zorgen wij ervoor dat je je volgrechten ontvangt.

Juridisch advies

We bieden (juridische) informatie aan leden en organiseren workshops voor professionele kunstenaars. Zij die een werk van een lid wensen te hergebruiken kunnen ook contact opnemen voor toestemmingen en licenties. We stellen modelcontracten ter beschikking voor het gebruik van de werken en ondersteunen auteurs bij onderhandelingen.

Wij werken op menselijk formaat, en ons bereik is wereldwijd: samen met onze zustermaatschappijen onderhandelen we in naam van alle kunstenaars met de overheid, de industrie, en op Europees en internationaal niveau.

Depot

Om haar leden de mogelijkheid te bieden te kunnen beschikken over een bewijs van vaderschap op hun creaties heeft SOFAM een online depotsysteem ontwikkeld.

Artistieke acties

SOFAM heeft een kleine artistieke werking, zodat alle leden – via partnerschappen, prijzen en beurzen – de kunstscène in België collectief ondersteunen. Een aantal beurzen zijn voor leden gereserveerd, voor professionele ontwikkeling.

We hebben een tweemaandelijkse nieuwsbrief zodat alle leden steeds op de hoogte zijn van alle evenementen en activiteiten.

Partner bij uitstek voor gebruikers

Bent u uitgever, producent, organisator, verdeler? SOFAM past haar manier van werken aan de noden van de gebruikers van het repertoire aan, met respect voor de auteurs.

We zorgen voor de toestemming om enkele tienduizenden werken te exploiteren, met juridische garantie en de zekerheid dat de auteurs correct worden vergoed. We bieden de informatie over rechten m.b.t. de realisatie van projecten en bieden inzicht in de algemeen geldende professionele gebruiken die het mogelijk maken om in een sereen klimaat (samen) te werken.

Europees Huis van de Auteurs

Sinds maart 2007 maakt SOFAM deel uit van het Huis van de Auteurs, met de beheer vennootschappen SACD en SCAM. Deze groepering vergroot de slagkracht van elk van deze vennootschappen en verruimt de netwerken, hij maakt het mogelijk de waaier aan diensten aan auteurs en gebruikers uit te breiden en laat toe om zwaarder door te wegen bij politieke onderhandelingen.

Lid worden

Ben jij schilder, beeldhouwer, striptekenaar, illustrator (…), maak jij video’s, werk jij met fotografie, tekenen, grafiek, choreografie, ben je architect, ontwerper of grafisch vormgever? Contacteer ons om meer te weten over lid worden en om deel uit te maken van een gemeenschap van 5200+ visuele kunstenaars.

Wij bieden individuele vrijheid aan elk lid: de leden beslissen zelf of er rechten betaald moeten worden. SOFAM heeft een eenmalig lidgeld van 123,95 € zonder bijkomende jaarlijkse betalingen.