Juridische vorm


SOFAM is een coöperatieve vennootschap die in 1979 door de auteurs is opgericht. (BTW BE 0419415330)

Zij is gemachtigd door Ministerieel Besluit van 1 september 1995 (BS 7 oktober 1995) om op te treden als collectieve beheervennootschap, en is eveneens gemachtigd door het Koninklijk Besluit van 2 augustus 2007 (BS 10 september 2007) voor de inning en de verdeling van het volgrecht.

De rekeningen van de vennootschap worden gecontroleerd door een commissaris. De beheersactiviteiten worden ook gecontroleerd door De Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten, een dienst die deel uitmaakt van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.

De vennootschap heeft een algemeen beleid om belangenconflicten te vermijden en een klachtenprocedure.