Juridische vorm


SOFAM is een coöperatieve vennootschap.
Zij is gemachtigd door Ministerieel Besluit van 1 september 1995 (BS 7 oktober 1995) om op te treden als collectieve beheervennootschap, en is eveneens gemachtigd door het Koninklijk Besluit van 2 augustus 2007 (BS 10 september 2007) voor de inning en de verdeling van het volgrecht.

SOFAM staat onder toezicht van De Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten, een dienst die deel uitmaakt van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.