Juridische vorm


SOFAM is een burgerlijke vennootschap die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het register der Burgerlijke Vennootschappen te Brussel onder het nummer 131

Zij is gemachtigd door Ministerieel Besluit van 1 september 1995 (BS 7 oktober 1995) om op te treden als “beheersvennootschap van rechten”, zoals zij eveneens gemachtigd is door het Koninklijk Besluit van 8 juli 1998 (BS 23 januari 1999) voor de inning en de verdeling van de volgrechten.

Sofam staat onder toezicht van De Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten, een dienst die deel uitmaakt van de Algemene Directie Economische Inspectie van de FOD Economie.

Aangezien derhalve SOFAM een volwaardige vennootschap is, conform de wet op de vennootschappen, heeft zij de volgende structuur.