Algemeen beleid


Overeenkomstig artikel XI 248/4 van het Wetboek van Economisch Recht, dat de regels die van toepassing zijn op vennootschappen voor collectief beheer heeft gewijzigd, is het aan de vennoten om het algemeen beleid van de vennootschap te bepalen op een aantal gebieden: verdeling van de rechten, inhoudingen op rechten, belegging van rechten, gebruik van "niet-verdeelbare" rechten en toewijzing van rechten voor culturele, sociale of educatieve doeleinden.