Deelnemingen en Mandaten


SOFAM is een stichtende vennoot van AUVIBEL cvba. Het heeft ingeschreven op een aandeel in het kapitaal van AUVIBEL voor een bedrag van 2.478,94 EUR. SOFAM zetelt in de raad van bestuur van AUVIBEL en is vertegenwoordigd in de colleges van auteurs van audiovisuele werken (CAV) en van auteurs van grafische, plastische, fotografische en literaire werken (CALP).

SOFAM is een vennoot van de cvba REPROBEL. Zij heeft ingeschreven op 6 aandelen voor een bedrag van 1500 EUR. SOFAM zit in de raad van bestuur van REPROBEL en is vertegenwoordigd in het college van auteurs. Zij heeft een beheermandaat gegeven voor beheermandaat "inning op mandaatbasis voor prints van auteursrechtelijk beschermde werken/uitgaven".