Partners


SOFAM is ingebed in een netwerk van organisaties die het auteursrecht en de creatieve industrie in België en in het buitenland verdedigen. Dankzij deze samenwerkingen kunnen we de stem van onze  leden-auteurs luider laten klinken. Onze campagnes om het auteursrecht en de inkomsten van de auteurs te beschermen zijn op deze manier efficiënter.

We werken ook samen met diverse partners in het culturele veld, met wie we verschillende projecten uitwerken om visuele kunstenaars te informeren over hun rechten en om hen op bronnen van inkomsten uit rechten te wijzen.

Hiernaast voeren wij artistieke acties en partnerschappen om het culturele veld in het algemeen, en makers van visuele beelden in het bijzonder, op een duurzame manier te stimuleren.

SOFAM is lid van volgende auteursrechtenvennootschappen of organisaties gespecialiseerd in de visuele kunsten:

We werk(t)en samen met volgende partners, vanuit onze missie om het kunstenveld met middelen en/of bemiddeling te ondersteunen, via prijzen, specifieke projecten en beurzen: