Contracten


Sofam heeft de volgende drie contracten ontwikkeld:

  1. De licenties
  2. De raamcontracten

A. De licenties:

Soms is het voor de individuele auteurs bijzonder moeilijk, zoniet onmogelijk, zelf zijn rechten te beheren. Het auteursrecht is een technisch ingewikkelde materie. De auteur is soms niet voldoende gewapend om zelf zijn rechten te verdedigen op een grondige en serieuze manier. Hij beschikt soms over niet voldoende tijd. Het is dan ook daarom dat SOFAM in de mogelijkheid is om licenties op te stellen. Wij verwijzen naar het hoofdstuk gewijd aan desbetreffend onderwerp: de licenties.

B. De raamcontracten:

Er bestaat nog een andere mogelijkheid t.t.z. wanneer SOFAM het initiatief neemt om in het belang van haar leden raamcontracten af te sluiten.

Hoe kan, bijvoorbeeld, een televisiezender, die uren zendtijd heeft per dag, telkens weer alle auteurs van alle beschermde werken contacteren om alzo hun toestemming te bekomen en een prijs te negotiëren?

Vandaar dat de wet aan beheersmaatschappijen zoals SOFAM de toelating geeft om algemene contracten af te sluiten en alzo de problematiek op een professionele en gestructureerde manier te benaderen. Het is dan ook in dergelijke gevallen dat SOFAM raamcontracten afsluit.

Op basis van het aantal beschermde werken die effectief door de gebruiker gebruikt worden stelt SOFAM een raamcontract op. In dit contract wordt een jaarlijkse forfaitaire vergoeding bepaald (geïndexeerd en herzienbaar) voor het gebruik van alle werken die tot het SOFAMrepertorium behoren (dit wil zeggen: alle werken van alle SOFAMvennoten).

Deze bedragen worden verdeeld door SOFAM aan haar vennoten, hetzij op basis van de lijsten die zij ontvangt van de gebruiker: (deze lijst bevat de namen van de auteurs waarvan de werken werden gereproduceerd;) hetzij op basis van aangifteformulieren die door SOFAM naar de leden ter vervollediging werden opgestuurd; hetzij op basis van een systematische controle die door SOFAM wordt uitgevoerd.

Contacteert ons indien U meer inlichtingen wenst op info@sofam.be of telefonisch (02/726/98/00) of per fax (02/705/34/22).


Vindt u niet het antwoord op uw vraag ? Stuur ons uw vraag en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk.

Thank you!
Error: