Het bestuursorgaan


Het bestuursorgaan is samengesteld uit bestuurders verkozen door alle leden/vennoten van SOFAM en wordt elk jaar gedeeltelijk vernieuwd. Het bestuursorgaan komt regelmatig bijeen om te beslissen over het beheer van de vennootschap. De samenstelling, de rol en de taken van het bestuursorgaan zijn vastgelegd in de artikelen 31 en volgende van de statuten van de vennootschap.

Het bestuursorgaan bestaat uit 3 tot 10 bestuurders. Zij worden benoemd voor 3 jaar en worden zoveel mogelijk uit de verschillende categorieën van SOFAM-vennoten verkozen: fotografen, schilders, beeldhouwers, tekenaars, illustratoren, grafici, ontwerpers, videokunstenaars, architecten. Het bestuursorgaan kiest onder zijn leden een voorzitter, een onder-voorzitter, een schatbewaarder en een secretaris.

Het huidige bestuursorgaan:

Voorzitter
Marc Goossens

Schatbewaarder
Caroline Tanghe

Bestuurders
Delphine Kayaert
Yves Capelle
Bram Declercq

De zaakvoerder, benoemd door het bestuursorgaan, is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap en oefent zijn opdracht uit onder het gezag van het bestuursorgaan. De zaakvoerder adviseert het bestuursorgaan en de algemene vergadering bij de ontwikkeling van het beleid van de vennootschap en de bepaling van de strategische oriëntaties. De rol en de opdracht van de zaakvoerder zijn gedefinieerd in artikel 41 van de statuten van de vennootschap.