Algemene vergadering


Alle leden/vennoten van SOFAM kunnen deelnemen aan de algemene vergadering. Zij beschikken over één stem. Tijdens de algemene vergadering benoemen de vennoten hun vertegenwoordigers in het bestuursorgaan voor een termijn van drie jaar en keuren ze de jaarrekeningen van de vennootschap goed.

Tijdens de algemene vergadering,  stemmen de vennoten over het jaarverslag, de rekeningen van het afgelopen jaar en de resoluties.

Over de voorgestelde statutenwijzigingen wordt gestemd op een buitengewone algemene vergadering.

De organisatie en de bevoegdheden van de algemene vergadering zijn vastgelegd in de artikelen 45 en volgende van de statuten van de vennootschap.