Volgrecht


Het volgrecht is een vergoeding waarvan grafische en plastische kunstenaars, inclusief fotografen, genieten bij de doorverkoop van een origineel kunstwerk in een openbare verkoop, een verkoop via een galerij, via een kunsthandelaar,...

In het algemeen neemt de waarde van een kunstwerk met de opeenvolgende verkopen toe, het volgrecht maakt het voor de kunstenaars mogelijk deel te nemen in de opwaardering van hun werken op de kunstmarkt.

Het volgrecht is van toepassing op de doorverkoop van schilderijen, collages, tekeningen, gravures, prenten, lithografieën, beeldhouwwerken, tapisserieën keramische werken, strips, glaswerk, foto’s, enzovoort, voor zover dit werk een schepping is van de kunstenaar zelf, of het gaat om een exemplaar dat als oorspronkelijk kunstwerk wordt aangemerkt.

Indien de kunstenaar zijn rechten heeft toevertrouwd aan een auteursvereniging zoals SOFAM, regelt deze het volgrecht in naam van haar leden.

Het volgrecht wordt berekend op de verkoopprijs exclusief belastingen, op voorwaarde dat deze minimaal € 2.000 is. Het bedrag van het volgrecht wordt bepaald als volgt:

  • 4% van het deel van de verkoopprijs tot en met € 50.000
  • 3% van het deel van de verkoopprijs van € 50.000,01 tot en met € 200.000
  • 1% van het deel van de verkoopprijs van € 200.000,01 tot en met € 350.000
  • 0,5% van het deel van de verkoopprijs van € 350.000,01 tot en met € 500.000
  • 0,25% van het deel van de verkoopprijs boven € 500.000

Er is geen volgrecht verschuldigd wanneer de verkoper het werk minder dan 3 jaar voor de doorverkoop rechtstreeks van de kunstenaar heeft verkregen en de doorverkoopprijs minder dan € 10.000 bedraagt.

De actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, de openbare ambtenaar en de verkoper zijn hoofdelijk verplicht de doorverkopen te melden en de volgrechten te betalen aan het uniek platform https://www.resaleright.be/.

Meer info vind je via onderstaande links:

Artikelen XI 175 tot 178 WER

Koninklijk Besluit van 11 juni 2015

Lijst van de landen wiens onderdanen in België genieten van het volgrecht

www.resaleright.be


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be