Hoe lid worden?


Iedereen die beeldende kunst creëert en/of de rechten bezit van beeldend werk kan lid worden van SOFAM. Er is geen bijzonder statuut vereist. Dat betekent dat je dus niet per se een professionele kunstenaar hoeft te zijn en dat je naast je kunstenaarschap ook een andere beroepsactiviteit mag uitoefenen. Zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon (een onderneming) kan lid worden.

Wat moet je doen om lid te worden?

Stap 1: Het aansluitingsformulier, kopie identiteitskaart en bankbewijs

Vul het aansluitingsformulier in voor een privépersoon of voor een rechtspersoon. Handteken dit document en noteer er ook “Goed voor bijzondere volmacht” op. Dat laatste is nodig om de voorzitter van de raad van bestuur toestemming te geven om voor jou het aandelenregister te tekenen. Stuur tot slot het originele, getekende document naar dit adres: SOFAM, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel. We hebben eveneens nodig:

  • een kopie van uw identiteitskaart
  • Een RIB-attest (attest bevestiging bankidentiteit) als bewijs dat u de rekeninghouder bent van het rekeningnummer waarop u uw rechten wenst te ontvangen. U kan dit attest bij uw bank verkrijgen (eventueel via de dienst homebanking).

Stap 2: De bijdrage

Voor een levenslang lidmaatschap betaal je een eenmalige bijdrage van € 123,95. Schrijf dit bedrag over op het bankrekeningnummer van SOFAM: BE 69 0019 0362 3178 (GEBABEBB). De ledenbijdrage is fiscaal aftrekbaar.

Stap 3: De inschrijving

Wanneer SOFAM jouw correct ingevulde formulier, bijhorende kopieën en de betaling van de bijdrage heeft ontvangen, leggen we je aansluiting voor aan de raad van bestuur, die je lidmaatschap officieel zal aanvaarden als aan bovenstaande vereisten is voldaan. Onmiddellijk nadien ontvang je een brief waarin jouw lidmaatschap wordt bevestigd. In die brief vind je onder meer ook je lidnummer terug, het ontvangstbewijs van je ledenbijdrage, het SOFAM-tarief en de documenten die je zal moeten invullen om collectieve rechten te kunnen innen.

Wil jij ook lid worden? Klik hier .


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be