Hoe lid worden?


Bent u fotograaf, schilder, beeldhouwer, architect, graficus, designer, stylist, ...?

U wilt lid worden van SOFAM en deel uitmaken van een auteursvereniging?

Elke auteur van de visuele kunsten (of zijn rechthebbende) kan vennoot worden van SOFAM. Uw statuut heeft voor Sofam geen enkel belang : zelfstandige of loontrekkende, professioneel auteur of amateur, privé-persoon (individu) of rechtspersoon (firma).

Stappen te doen om lid te worden :

  1. Het aansluitingsformulier voor een privé-persoon en/of een rechtspersoon in te vullen en ons het origineel per post terug te sturen op volgend adres : SOFAM, Koninklijke Prinsstraat 87; 1050 Brussel. Vergeet dit niet te tekenen en alsook de vermelding “Goed voor bijzondere volmacht” in te schrijven (dit laatste betekent gewoon dat de Voorzitter van de Raad van Bestuur van U toelating krijgt om het register te tekenen in uw plaats; zoniet dient U zich te verplaatsen naar de zetel van Sofam alleen om dit document te tekenen).
  2. Een overschrijving van 123,95 € op onze bankrekening nr BE 67 2100 4441 0187 (GEBABEBB) uit te voeren. Het is een éénmalige bijdrage. U hoeft dus geen jaarlijks lidgeld te betalen.

Zodra SOFAM uw formulier correct ingevuld heeft teruggekregen en uw betaling heeft ontvangen (beide voorwaarden moeten voldaan zijn), legt zij uw lidmaatschap voor aan de Raad van Bestuur. Het is de Raad van Bestuur die beslist over de aanvaarding.

De dag na de Raad stuurt SOFAM U een brief toe om uw lidmaatschap te bevestigen met uw nummer, het Sofam-tarief, de documenten die U nodig hebt om uw aangiften te doen voor het innen van de Collectieve Rechten, evenals het ontvangstbewijs van de 123,95 € (dat U fiscaal kan inbrengen).

Aarzel niet en schrijf u vandaag nog in ! Bij Sofam krijgt u een persoonlijke aanpak van uw problemen: bij ons zijn de leden geen nummers!Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be