Privékopie


a/ de wet

Hoofdstuk IV (artikel 55 ev), betreft ‘het kopiëren voor eigen gebruik van geluidswerken en audiovisuele werken’.

Artikel 55 bepaalt eveneens dat de vergoedingen die moeten worden geïnd en verdeeld door de beheersvennootschappen.

Het Tarief wordt vastgesteld door een in Ministerraad overlegd Koninklijk Besluit, hetgeen is gebeurd in een KB van 28 maart 1996 (ondertussen herzien).

b/ wat betekent dit concreet ?

Concreet betekent dit dat bij de aankoop van apparaten waarmee men kopieën kan maken van geluids- en audiovisuele werken en bij de aankoop van dragers op dewelke beschermde werken worden gecopieerd (videotapes, CD, DVD, ...) de koper een bepaald bedrag betaalt waarin de auteursrechten begrepen zijn.

Immers, indien er kopieën worden gemaakt van de werken van een auteur mist de auteur een deel van zijn inkomen.

Bijvoorbeeld : bij een videotape over De Ronde van Frankrijk zal de sportfotograaf wiens foto’s op de tape staan, zijn rechtmatige vergoeding niet krijgen die hij normaliter wel zou krijgen indien de tape niet gekopieerd wordt maar verkocht.

Idem dito voor een striptekenaar wiens werken op CD komen; een schilder wiens werken getoond worden op een videotape van een museum; ...

c/ de inning via Auvibel

De inningen gebeuren door een beheersmaatschappij die hiermee speciaal belast is, met name Auvibel. Deze laatste bestaat uit verschillende colleges. Elk college bestaat uit verschillende beheersmaatschappijen. SOFAM maakt deel uit van het college van Auteurs van werken op audiovisuele dragers.

d/ wat mag U verwachten van SOFAM ?

Auvibel is momenteel aan de laatste verrichtingen met het oog op het verdelen van de geïnde rechten onder de verschillende beheersmaatschappijen (onder andere SOFAM).

Zodra de verdeling in de schoot van Auvibel gebeurd is, zal SOFAM aangifteformulieren laten geworden aan zijn leden en zal zij de verdeling onder haar leden kunnen opstarten.

Een goede raad dus voor elke auteur, groot of klein, professioneel of amateur : sluit U aan bij een beheersmaatschappij en geniet van de vruchten van uw arbeid !!

Contacteer ons indien U meer inlichtingen wenst op info@sofam.be of telefonisch (02/726/98/00) of per fax (02/705/34/22).


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be