Reprografie


Onder reprografierechten verstaat men de vergoeding toegekend aan de auteur voor het kopiëren, voor privé-gebruik, van zijn werken op papier.
De reprografie is niet van toepassing op kopies van werken op internet, CD, DVD, CD-Rom,...

De reprografierechten worden in België geïnd door de inningmaatschappij Reprobel. Reprobel int de reprografievergoedingen bij overheidsbesturen, scholen, bibliotheken, bedrijven en copyshops. Daarna zal Reprobel, na een overeengekomen verdeling, deze gelden doorstorten aan de beheersvennootschappen, zoals SOFAM. Tenslotte zal SOFAM ervoor zorgen dat haar leden de hen toekomende reprografievergoeding op hun beurt krijgen.

Om uw vergoeding voor de reprografierechten te kunnen ontvangen, dient u een aangifteformulier correct ingevuld aan SOFAM te bezorgen. Enkel de publicaties op papieren dragers mogen worden aangegeven (dagbladen, tijdschriften, boeken, brochures, affiches,...).

U kan uw reprografierechten online indienen via http://online.sofam.be

Indien u niet de mogelijkheid heeft om uw aangifte online in te dienen, dan kan u hier papieren aangifteformulier vinden om in te vullen.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be