Recht op afbeelding


Zonder de toestemming van de afgebeelde persoon mag u geen foto, tekening, schilderij,... maken, reproduceren, publiceren, meedelen aan het publiek,...

Het recht op afbeelding is enkel van toepassing op personen, die geïndividualiseerd kunnen worden door bijvoorbeeld het gezicht en die herkend kunnen worden door anderen.

Het recht op afbeelding geldt tot twintig jaar na de dood van de afgebeelde persoon.

De toestemming kan zowel mondeling als schriftelijk gegeven worden. Een stilzwijgende toestemming kan volstaan indien uit de omstandigheden ondubbelzinnig kan worden afgeleid dat de afgebeelde persoon zijn toestemming heeft gegeven. Aangezien het recht op afbeelding restrictief wordt geïnterpreteerd raden we u aan, om bewijsproblemen te vermijden, om met de afgebeelde persoon een schriftelijke overeenkomst te sluiten, waarin u duidelijk omschrijft voor welke doeleinden de afbeelding gebruikt kan worden. Sofam heeft daartoe een modelovereenkomst opgesteld die gratis ter beschikking gesteld wordt van haar leden.

Voor minderjarigen is de toestemming van één van de ouders of voogd noodzakelijk. Bij overledenen wordt de toestemming door de erfgenamen gegeven.

Bij personen, die in de openbare belangstelling staan (de Eerste Minister, burgemeesters, zangers,…) wordt de toestemming tot publicatie van hun afbeelding vermoed voor zover deze afbeeldingen werden genomen tijdens de uitoefening van hun openbare activiteit.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be