Wet betreffende het auteursrecht


Sinds de inwerkingtreding van de wetten van 10 en 19 april 2014 maken de bepalingen voor het Belgische auteursrecht deel uit van boek XI « intekllectuele eigendom» van het « Wetboek Economisch Recht » (WER). Deze wetten bevatten ook de bepalingen van boek XI in de boeken I , XV en XVII van de WER.

In het document hieronder hebben we enkel de artikels uit deze twee wetten hernomen m.b.t. het auteursrecht (litteraire en artistieke eigendom).

Alleen een officieel document is authentiek. Om u echter verder te helpen, kan u hieronder de WER terugvinden zoals we hem voor u hebben geconsolideerd (actualisatie 18 maart 2018).


U vindt de wettekst hieronder terug.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be