Beschermingsduur


Een werk wordt beschermd vanaf de creatie tot zeventig jaar na de dood van de auteur. Deze zeventig jaar beginnen te lopen vanaf de eerste januari van het jaar, dat volgt op het overlijden van de auteur.

Werken, gemaakt door twee of meer personen samen, worden beschermd tot 70 jaar na de dood van de langstlevende auteur.

Voor audiovisuele werken werd een uitzondering in de auteurswet voorzien; deze werken worden niet meer beschermd indien zowel de hoofdregisseur, de scenarioschrijver, de tekstschrijver als de auteur van muziekwerken (die speciaal voor dit werk zijn gemaakt) reeds meer dan zeventig jaar overleden zijn.

Anonieme of werken gemaakt onder het pseudoniem van de auteur worden beschermd tot zeventig jaar na het tijdstip waarop het werk op geoorloofde wijze voor het publiek toegankelijk is gemaakt (bijvoorbeeld d.m.v. een T.V.-uitzending, tentoonstelling, ...).

Indien een auteur zijn identiteit kenbaar maakt tijdens de zeventig jaar na het tijdstip, waarop het werk voor het publiek toegankelijk werd, wordt zijn werk beschermd tot zeventig jaar na zijn dood.

Dezelfde regel is van toepassing op pseudonieme werken, indien er geen enkele twijfel bestaat over de identiteit van de auteur.

Voor werken, die gepubliceerd zijn in verschillende banden, delen, nummers of afleveringen, …, begint de zeventigjarige termijn voor elk onderdeel afzonderlijk te lopen.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be