Kabelrechten


De wet

Hoofdstuk III van de wet van 30 juni 1994 betreft een hoofdstuk genoemd : ‘Mededeling aan het publiek per satelliet en doorgifte via kabel’.

Wat betekent dit concreet?

Stel dat één van uw werken wordt uitgezonden door een televisiezender. Daarvoor moet deze uw toestemming vragen en u en vergoeding betalen (deze vergoeding wordt meestal geïnd door de beheersmaatschappij waarbij u aangesloten bent en die overeenkomsten heeft afgesloten in naam van de auteurs – wij verwijzen naar het hoofdstuk gewijd aan ‘sofam sluit contracten af voor haar auteurs’).

Echter, indien uw werk via de kabel bij de kijker terechtkomt dan moeten de kabeldistributiemaatschappijen u ook auteursrechten uitbetalen, bovenop de auteursrechten die reeds werden uitbetaald door de televisiezenders. Het betreft hier de kabelrechten.

Als u nauwlettend uw factuur nakijkt die u ontvangt van uw kabeldistributiemaatschappij dan zal u daar, één keer per jaar bij de afrekening, trouwens de term ‘auteursrechten’ zien opduiken; met andere woorden : elke abonnee betaalt deze kabelrechten bij zijn jaarlijkse factuur.

Inning en verdeling onder auteurs

De inning en de verdeling van de kabelrechten zijn exclusief voorbehouden aan de beheersmaatschappijen, zoals Sofam (artikel 53, § 1 van de Auteurswet).

Auteurs zelf kunnen zich dus nooit individueel richten tot de kabelmaatschappijen.

Een goede raad dus voor elke auteur, groot of klein, professioneel of amateur : sluit U aan bij een beheersmaatschappij en geniet van de vruchten van uw arbeid !!

Wat kan u doen om uw rechten op te vragen?

Om u deze kabelrechten te kunnen uitkeren, is het noodzakelijk dat u een aangifte , doet van de stilstaande en audiovisuele beelden die op televisie werden uitgezonden dit formulier.

Ieder jaar nodigen wij u uit om het aangifteformulier in te vullen en te versturen voor de aangekondigde datum. Indien u vragen heeft om het formulier correct in te vullen, aarzel niet om ons te contacteren. (02/726 98 00 of info@sofam.be)

Tarieven m.b.t. de doorgifte per kabel


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be