Kabelrechten


a/ de wet

Hoofdstuk III van de wet van 30 juni 1994 betreft een hoofdstuk genoemd : ‘Mededeling aan het publiek per satelliet en doorgifte via kabel’.

b/ wat betekent dit concreet?

Stel dat één van uw werken wordt uitgezonden door een televisiezender. Daarvoor moet deze uw toestemming vragen en u en vergoeding betalen (deze vergoeding wordt meestal geïnd door de beheersmaatschappij waarbij u aangesloten bent en die overeenkomsten heeft afgesloten in naam van de auteurs – wij verwijzen naar het hoofdstuk gewijd aan ‘sofam sluit contracten af voor haar auteurs’).

Echter, indien uw werk via de kabel bij de kijker terechtkomt dan moeten de kabeldistributiemaatschappijen u ook auteursrechten uitbetalen, bovenop de auteursrechten die reeds werden uitbetaald door de televisiezenders. Het betreft hier de kabelrechten.

Als u nauwlettend uw factuur nakijkt die u ontvangt van uw kabeldistributiemaatschappij dan zal u daar, één keer per jaar bij de afrekening, trouwens de term ‘auteursrechten’ zien opduiken; met andere woorden : elke abonnee betaalt deze kabelrechten bij zijn jaarlijkse factuur.

c/ inning en verdeling onder auteurs

De inning en de verdeling van de kabelrechten zijn exclusief voorbehouden aan de beheersmaatschappijen, zoals Sofam (artikel 53, § 1 van de Auteurswet).

Auteurs zelf kunnen zich dus nooit individueel richten tot de kabelmaatschappijen.

Een goede raad dus voor elke auteur, groot of klein, professioneel of amateur : sluit U aan bij een beheersmaatschappij en geniet van de vruchten van uw arbeid !!

WAT KAN U DOEN OM UW RECHTEN OP TE VRAGEN :

Om u deze kabelrechten te kunnen uitkeren, is het noodzakelijk dat u een aangifte , doet van de audiovisuele beelden die op televisie werden uitgezonden via het formulier dat u hieronder vindt.

Wij trekken uw aandacht op volgende drie punten :

- het gaat enkel over uw audiovisuele beelden (dus geen vaste beelden);
- onder ‘bewegend beeld’ verstaat men een werk in beweging, of gebaseerd op een opeenvolging van beelden, met of zonder geluid;

Ieder jaar nodigen wij u uit om het aangifteformulier in te vullen en te versturen voor de aangekondigde datum. Indien u vragen heeft om het formulier correct in te vullen, aarzel niet om ons te contacteren.

Het formulier kan worden ingevuld :

- Ofwel onder de vorm van een Excel die u terugstuurt naar info@sofam.be (u kan deze hier terugvinden),

- Ofwel schriftelijk (zie hieronder). Gelieve het formulier dan terug te sturen per post.

d/ Tarieven m.b.t. de doorgifte per kabel


Vindt u niet het antwoord op uw vraag ? Stuur ons uw vraag en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk.

Thank you!
Error: