Reprografie


Onder reprografierechten verstaat men de vergoeding toegekend aan de auteur voor het kopiëren, voor privé-gebruik, van zijn werken op papier.
De reprografie is niet van toepassing op kopies van werken op internet, CD, DVD, CD-Rom,...

De reprografierechten worden in België geïnd door de inningmaatschappij Reprobel. Reprobel int de reprografievergoedingen bij overheidsbesturen, scholen, bibliotheken, bedrijven en copyshops. Daarna zal Reprobel, na een overeengekomen verdeling, deze gelden doorstorten aan de beheersvennootschappen, zoals SOFAM. Tenslotte zal SOFAM ervoor zorgen dat haar leden de hen toekomende reprografievergoeding op hun beurt krijgen.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be