Volgrecht


Het volgrecht is een vergoeding waarvan grafische en plastische kunstenaars, inclusief fotografen, genieten bij de doorverkoop van een origineel kunstwerk in een openbare verkoop, een verkoop via een galerij, via een kunsthandelaar, …

Indien u als kunstenaar het beheer van uw volgrecht heeft toevertrouwd aan SOFAM, dan regelen wij het volgrecht in uw naam. In principe hoeft u zelf niks meer te ondernemen.

Het beheer door SOFAM gebeurt als volgt:

Verplichte aangifte

In België zijn de actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn, verplicht de doorverkopen te melden en de volgrechten te betalen aan een uniek platform: https://www.resaleright.be/. Op hun website kan u een lijst vinden van uw doorverkochte werken die reeds werden aangegeven.

De verkoper van een openbare verkoopzaal heeft 1 maand de tijd om de verkoop aan te geven bij het UPV. Als het gaat om een galerij, hebben ze 3 maanden om de verkoop aan te geven.

Zodra de toewijzings- en/of doorverkoopprijzen na de verkoop meegedeeld worden, stelt het unieke platform de factuur van de rechten op en vraagt om te betalen binnen de wettelijk vastgelegde termijn. De verkoper heeft 2 maanden de tijd om te betalen.

In het buitenland werkt SOFAM samen met haar zustermaatschappijen die instaan voor de opvolging en de inning van het volgrecht in het land waar de verkoop heeft plaats gevonden.

Op basis van de analyse van de data van internationale veilingsites, houdt SOFAM eveneens voor haar leden de verkoop in binnen- en buitenland in het oog. Indien bepaalde verkopen niet werden aangegeven, zal SOFAM er bij het uniek platform en de zustermaatschappijen op aandringen om de betrokken verkopers alsnog tot aangifte aan te zetten.

Inning van de verschuldigde bedragen en uitbetaling door SOFAM

Elk trimester krijgt SOFAM van het uniek platform en van de buitenlandse zustermaatschappijen een overzicht van de betaalde facturen, en zal op haar beurt de verschuldigde bedragen innen. Hou er rekening mee dat hier opnieuw betalingstermijnen van kracht zijn: het platform in België heeft 1 maand de tijd om te betalen.

Daarna worden de bedragen, verminderd met een commissie (15%) en een roerende voorafbetaling (bij privé personen), uitgekeerd aan de leden. Zij kunnen die betalingen vinden in hun online betalingsoverzicht.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be