Aansluiting bij meerdere maatschappijen


U kunt niet tegelijk lid worden van meerdere beheersvennootschappen voor dezelfde categorie van werken.

Daarentegen kunt u wel lid worden van SOFAM voor visuele werken (bijvoorbeeld fotografie, architectuur,...) en van een andere beheersvennootschap voor bijvoorbeeld wetenschappelijke teksten.

SOFAM beheert ook uw auteursrechten in het buitenland. Met dit objectief voor ogen heeft zij wederkerigheidscontracten afgesloten met zustermaatschappijen.

SOFAM -leden kunnen zich ook aansluiten bij een buitenlandse beheersvennootschap voor dezelfde categorie van werken als bij SOFAM . Daartoe volstaat het om bij uw aansluiting bij een buitenlandse beheersvennootschap uitdrukkelijk te bepalen dat deze vennootschap uw rechten enkel in dat land mag beheren.

In zulk geval is het noodzakelijk dat u ons de naam van de buitenlandse beheersmaatschappij laat weten, alsook de categorie van werken waarvoor u bij haar bent aangesloten.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be