Juridische assistentie


Assistentie voor rechten in België

SOFAM staat haar leden zoveel mogelijk bij in hun problemen met auteursrechten.

SOFAM stelt haar leden modelcontracten ter beschikking die hen kunnen helpen bij het beheer van hun auteursrechten met hun cliënten.

De SOFAM staat ook ter beschikking van haar leden om hen te begeleiden in geval van overtreding. In dit verband verbindt de advocaat zich ertoe kosteloos een eerste advies aan de leden uit te brengen. Zodra het lid en de advocaat samen besluiten een gerechtelijk dossier te openen en rechten te vorderen van de wederpartij, wordt het dossier opeisbaar (betaling van diensten), zoals bepaald in het huishoudelijk reglement.

Om uw vraag door de advocaat te laten analyseren, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: olivia.verhoeven@sofam.be

In geval van inbreuk op uw auteursrecht, moet uw e-mail het volgende omvatten:

  • een kopie van de inbreuk,
  • een kopie van je originele werk,
  • een duidelijke samenvatting van de feiten en de contactgegevens van de andere partij.

In geval van inbreuk op het internet moeten de link naar de inbreuk en de voor de inbreuk makende site verantwoordelijke persoon worden vermeld.

Voor meer details over de reikwijdte van de tussenkomst van de juridische dienst verwijzen wij u naar ons intern reglement.

Voor de inning van jouw rechten in het buitenland

Voor de inning van jouw rechten in het buitenland heeft SOFAM  overeenkomsten gesloten met organisaties over de hele wereld die, net als wij, beeld- en auteursrechten beheren. In principe treedt SOFAM dus in het buitenland niet rechtstreeks op voor haar leden, maar wel via partners ter plaatse.

Helaas bestaat niet in alle landen een specifieke beheersmaatschappij voor de rechten van beeldend werk. Ook is het zo dat de rechten niet overal op dezelfde manier beschermd worden. Zo kan bijvoorbeeld de aanpak van individuele geschillen afwijken van die van SOFAM en zijn beheersmaatschappijen in sommige landen beperkt in de mate waarin ze kunnen tussenkomen in individuele geschillendossiers.

SOFAM is vertegenwoordigd in de volgende landen: Argentinië, Australië, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Georgië, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Peru, Portugal, Roemenië, Rusland, Spanje, Tsjechië, Venezuela, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be