Vennootschappen/vzw's


Kan een vennootschap lid worden van SOFAM?

Ook vennootschappen kunnen lid worden van SOFAM. Dit geldt zowel voor een vennootschap waarin een auteur zijn of haar artistieke praktijk heeft ondergebracht, als voor een vennootschap die officieel beschikt over de rechten van een auteur die reeds lid is.

SOFAM aanvaardt echter geen lidmaatschap van commerciële ondernemingen die de rechten van een auteur hebben verworven, bijvoorbeeld in het kader van een promotiecampagne.

Omdat auteursrechten steeds berusten bij de maker zelf, als natuurlijk persoon, moet de overdracht ervan aan een onderneming altijd worden vastgelegd in een schriftelijk contract. Ook om als vennootschap lid te kunnen worden van SOFAM moet een overeenkomst worden opgemaakt waarin de auteursrechten en/of het beheer ervan worden overgedragen aan SOFAM. Behalve door middel van een contract is het ook mogelijk om deze overdracht op te nemen in de statuten van de vennootschap, in de zogenaamde vennootschapsovereenkomst.

Kan een VZW aansluiten bij SOFAM?

In theorie kan een vzw lid worden van SOFAM als die over een schriftelijke overeenkomst beschikt waarin een auteur zijn of haar rechten overdraagt aan de vzw, maar in de praktijk gebeurt dat zelden of nooit. Daarvoor zijn een paar goede redenen.

Ten eerste is het doel van een vzw waarin kunstenaars zich verenigen meestal niet het exploiteren van de auteursrechten van haar leden, maar wel het gezamenlijk kunnen organiseren van tentoonstellingen, ontwikkelen van projecten, uitwisselen van informatie, enzovoort.

Ten tweede is de structuur van een vzw vaak niet geschikt om auteursrechten op een doeltreffende manier te exploiteren en bestaan er zelden schriftelijke overeenkomsten met de leden waarin de overdracht van rechten wordt bepaald.

Daarom raden wij dan ook aan dat enkel individuele auteurs – en dus niet de vzw’s die hen samenbrengen – lid worden van SOFAM.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be