Vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van werken uit de grafische en plastische kunsten en van foto’s


a/ De wet

Auteurs hebben recht op een vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van werken uit de grafische en plastische kunsten en foto’s, zelfs als ze de werken of hun auteursrechten op deze werken hebben afgestaan.

Artikel XI.234 van het Wetboek van economisch recht, zoals van toepassing sinds de inwerkingtreding van de wet van 22 december 2016 tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht (B.S. 29/12/2016), bepaalt dat het gedeelte van de in artikel XI.229 bedoelde vergoeding dat betrekking heeft op de werken van letterkunde en de werken van beeldende of grafische kunst, aan de auteurs wordt toegewezen.

b/ Wat betekent dit concreet ?

Concreet betekent dit dat bij de aankoop van apparaten waarmee men kopieën kan maken van beschermde werken en bij de aankoop van digitale dragers waarop de werken gekopieerd worden, er een percentage van de verkoopprijs wordt gebruikt voor de vergoeding van de auteurs.

Immers, indien er kopieën worden gemaakt van de werken van een auteur i.p.v. dat men het originele werk koopt, mist de auteur een deel van zijn inkomen.

c/ De inning via Auvibel

De inningen gebeuren door een gespecialiseerde beheersmaatschappij, Auvibel, die zo snel mogelijk voor de verdeling zorgt tussen de verschillende beheersvennootschappen die rechthebbenden vertegenwoordigen (o.a.. SOFAM).

d/ Wat mag u verwachten van SOFAM ?

Van zodra de verdeling binnen Auvibel klaar is, stuurt SOFAM haar leden een oproep tot aangifte zodat ze de verdeling onder haar leden kan starten.

Een goede raad dus voor elke auteur, professioneel of amateur : sluit u aan bij een beheersmaatschappij en geniet van de vruchten van uw arbeid!

WAT KAN U DOEN OM UW RECHTEN OP TE VRAGEN:

Om u deze vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik te kunnen uitkeren, is het noodzakelijk dat u ons de werken aangeeft die op een digitale drager werden gepubliceerd via het formulier dat u hier terugvindt.

Het gaat om een formulier in Excel, we vragen u om dit in te vullen op uw pc en het ons in hetzelfde formaat terug te zenden via e-mail, zo is het registreren van uw werken gemakkelijker.

De verschillende digitale dragers die in aanmerking komen, zijn de volgende: websites, DVD, Blu-Ray, e-Book, PDF, applicaties voor smartphone en/of tablet, videospellen, enz.

Komen niet in aanmerking: USB sticks, harde schijf, enz

Er staat een gebruiksaanwijzing op onze website die u kan helpen de aangifte zo correct mogelijk in te vullen.

Ieder jaar nodigen wij u uit om het aangifteformulier in te vullen en het voor de aangekondigde datum terug te sturen.

Indien u vragen heeft om het formulier correct in te vullen, aarzel niet om ons te contacteren (02/726 98 00 ou info@sofam.be)


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be