Donderdag  1  Juli 2021

Hervorming sociale bescherming kunstenaars en andere werkers in de artistieke sector.

Standpunt ASA, SACD, Scam, SOFAM en SOTA over de “WITA” nota.

In het kader van het project voor de hervorming van de sociale bescherming van kunstenaars stelde de door de federale regering geïnitieerde werkgroep "Working in the Arts” een samenvattende nota op. SACD, SCAM, ASA, SOFAM en SOTA nemen een gedeeld standpunt in over dit memorandum.

De ondertekenende federaties vertegenwoordigen auteurs en kunstenaars in de ruimste zin van het woord. Zij hebben geen mandaat om te spreken namens de andere betrokken sociaal-professionele categorieën, waarmee zij solidair zijn en waarmee zij al meer dan een jaar zonder onderbreking dialogeren en optreden, met name om te reageren op de gezondheidscrisis. Elk van deze categorieën heeft zijn eigen specifieke kenmerken die niet mogen worden ontkend door een simplificerende en globaliserende visie die deze complexiteit verbergt.

Lees het gemeenschappelijk standpunt van SACD, SCAM, ASA, SOFAM en SOTA hier.

Lees de nota van de WITA werkgroep hier.