Maandag  30  Mei 2022

Belastingaangifte 2022 - inkomsten 2021

Hoe geeft u uw auteursrechten, uw schrijfpremies, subsidies en beurzen aan die u in 2021 hebt ontvangen?

Aan de hand van onderstaand dossier krijgt u een overzicht van de keuzes die u kunt maken.

Het eerste deel heeft betrekking op de inkomsten uit de exploitatie van uw auteursrechten.

Het tweede deel wordt gewijd aan de inning van beurzen, subsidies en prijzen die worden toegekend door zowel openbare, als private instellingen.

De fiscale aangifte van andere inkomsten en vragen over sociaal recht worden in dit dossier slechts kort behandeld.