Maandag  18  Maart 2024

Oproep kandidaten raad van bestuur 2024

Beste lid, heb je zin om mee de strategie van jouw beheersvennootschap te bepalen? We moedigen je graag aan om je kandidaat te stellen voor het mandaat van bestuurder van SOFAM.

Als bestuurder krijg je de kans om jouw vaardigheden, ervaring, kennis en energie in te zetten voor onze coöperatieve vennootschap en om mee de richting ervan te bepalen. Dit heeft een impact op al onze kunstenaars-leden en dus ook op het culturele leven in onze samenleving.

De beschrijving van de functie van bestuurder en de voorwaarden vind je in de pdf onder dit artikel.

Je kan je kandidaat stellen tot uiterlijk 20 april 2024.

Onze algemene vergadering zal dit jaar plaatsvinden op 21 mei (uitnodiging volgt). We nodigen al onze leden die avond uit om mee te stemmen over het jaarverslag, de jaarrekeningen en de nieuwe mandaten voor de raad van bestuur.

We kijken er alvast naar uit om je te ontmoeten.

Het SOFAM-team

Oproep kandidaten raad van bestuur 2024
Inhoud: beschrijving functie bestuurder en voorwaarden