Zondag  31  Oktober 2021

Nieuwe aangifteformulieren en gebruiksaanwijzingen

Collectieve rechten

We hebben de formulieren vereenvoudigd en de handleidingen voor aangiften voor collectieve rechten herschreven.Dit is een eerste stap in de richting van  de volledige vernieuwing en digitalisering van onze online aangifte applicatie.

Wat is er veranderd?

De bestaande formulieren zijn vervangen door 3 formulieren met telkens 2 tabbladen.
Voor elk van deze formulieren is er een nieuwe handleiding.
Deze vereenvoudiging vergemakkelijkt de aangifte van jouw publicaties.

Je kan de nieuwe formulieren downloaden op de drie respectievelijke pagina’s op onze site:

Indien je dat wenst, kan je ook alle formulieren en handleidingen tegelijk downloaden, via deze pagina.

Wat is hetzelfde gebleven?

De principes en regels voor aangiften blijven onveranderd. Je kan dus op dezelfde manier je aangiften blijven indienen met de nieuwe formulieren.
Wij raden je ook nog altijd aan om je publicaties op papier in te dienen via onze online aangifte tool.

Tip: Plan een moment in, maandelijks of tweemaandelijks, om je publicaties bij de te houden. Je kan het noteren van je publicaties parallel laten lopen met je archief. Zo doe je geen dubbel werk, en heb je de juiste informatie  ter hande, wanneer er een nieuwe oproep tot aangifte komt.