SOFAM - Algemene Vergaderingen 2021
Jana Vasiljevic, Groene schuur aan de oprit, 2020, Acrylic on wood, 65 x 85 cm

Dinsdag  25  Mei 2021

Algemene Vergaderingen 2021

Dit jaar zijn er twee algemene vergaderingen van SOFAM op woensdag 9 juni 2021: eerst houden wij een buitengewone algemene vergadering, om 15 u. Na een pauze volgt de gewone algemene vergadering, om 17u30.

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, besliste SOFAMs raad van bestuur dat deze vergaderingen digitaal zullen plaatsvinden. Zij besliste ook, ten voordele van een vlotte organisatie, om de gewone algemene vergadering te verdagen naar 9 juni, overeenkomstig artikel 41 van de statuten.

Alle informatie en documenten betreffende de twee algemene vergaderingen (de oproeping met de agenda, de volmacht formulieren, het jaarverslag, de voorgestelde resoluties, het ontwerp van de statuten en het reglement van inwendige orde, de SOFAM Revue, enz) zijn beschikbaar op de website van SOFAM:

Hieronder vind je alvast de digitale versies van ons jaarverslag en de nieuwe SOFAM Revue