Algemene vergaderingen


Tijdens de algemene vergadering benoemen de auteurs hun vertegenwoordigers in de raad van bestuur voor een termijn van drie jaar en keuren ze de jaarrekeningen van de vennootschap goed.

Zo stemmen de auteurs elk jaar in mei op de gewone algemene vergadering over het jaarverslag, de rekeningen van het afgelopen jaar en de resoluties.

Over de voorgestelde statutenwijzigingen wordt gestemd op een buitengewone algemene vergadering.

De organisatie en de bevoegdheden van de algemene vergadering zijn vastgelegd in de artikelen 40 en volgende van de statuten van de vennootschap.