Uitzendingen op televisie


Kabelrechten zijn de vergoeding die aan de auteur wordt toegekend voor de uitzending van zijn werken via de kabel. De kabelexploitanten moeten royalty's betalen bovenop de royalty's die door de televisiezenders zijn betaald.
Reportages van minder dan 2 minuten, reclamespots en herhalingen van nieuwsprogramma's worden niet in aanmerking genomen voor de vergoeding van het kabelrecht.

Online aangifte

Het is nog niet mogelijk om uw digitale publicaties aan te geven met de online aangifte.

Aangifte met Excel formulieren

Om ons in staat te stellen u de kabelrechten te betalen, is het van essentieel belang dat u ons de vaste en audiovisuele werken die op een televisiezender zijn uitgezonden, aangeeft met behulp van dit Excel-formulier dat u kan vinden op deze pagina.
Elk jaar verzoeken wij u het aangifteformulier voor het gevraagde jaar in te vullen en vóór de aangegeven uiterste datum aan ons terug te zenden.

Gebruiksaanwijzing

Er is eveneens een handleiding voor televisieaangiften beschikbaar hieronder op deze pagina.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be