Publicaties op papier


Onder reprografierechten verstaat men de vergoeding toegekend aan de auteur voor het kopiëren, voor privégebruik, van zijn werken op papier. Enkel de publicaties op papieren dragers mogen worden aangegeven (dagbladen, tijdschriften, boeken, brochures, affiches...). De reprografie is niet van toepassing op kopieën van werken op internet, CD, DVD, CD-Rom, ...

Online aangifte

Aangifte met Excel formulieren

Indien u niet over de mogelijkheid beschikt om uw werken online aan te geven, kunt u de papieren formulieren gebruiken. U kunt het formulier onderaan deze pagina vinden en downloaden.

Gebruiksaanwijzing

Instructies voor het aangeven van publicaties op papier zijn eveneens beschikbaar hieronder op deze pagina.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be