Donderdag  11  Maart 2021

Oproep kandidaat leden Raad Van Bestuur

Conform haar statuten wil SOFAM haar raad van bestuur uitbreiden met meerdere bestuurders. In deze uitgebreide oproep leest u alles wat betreft de (onafhankelijkheids)voorwaarden, onverenigbaarheden, selectie en andere praktische en inhoudelijke zaken.

OPDRACHTEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur bestaat uit minstens 5 en maximum 15 leden waarvan er minstens twee tot de Nederlandstalige taalrol en minstens twee tot de Franstalige taalrol behoren.

De raad van bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de dagelijkse leiding, het algemeen beleid van SOFAM bepaalt.

De raad neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, en de continuïteit van de organisatie te garanderen. Hij fungeert als klankbord en adviseur van de directeur zaakvoerder.

De raad van bestuur is de ambassadeur van de onderneming. De bestuurders belichamen de waarden van de onderneming en hebben in die zin een voorbeeldfunctie, zowel binnen de onderneming als naar de buitenwereld.

De Raad van Bestuur vergaderde in de afgelopen jaren minimaal zes keer per jaar.

COMPETENTIEPROFIEL

Integriteit en normbesef zijn essentieel als basisingesteldheid van elke bestuurder.

Daarnaast dient een goede bestuurder blijk te geven van:

  • Betrokkenheid en dienstbaarheid aan het doel en de belangen van de onderneming;
  • Beschikbaarheid qua tijd en kennis;
  • Onafhankelijkheid in optreden en meningsvorming; algemene deskundigheid:
  • Een brede kijk en gezond verstand;
  • Specifieke deskundigheid: opleiding, kennis, ervaring en netwerken;
  • Teamgeest.

KANDIDEREN?

Heb je interesse in deze oproep, stuur dan je cv, een ondertekende verklaring op eer (zie onderstaand document) dat je voldoet aan de onafhankelijkheidsvoorwaarden, een overzicht van je andere lopende mandaten en activiteiten en een begeleidende motivatiebrief naar de voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Danja Cauwbergs (e-mail: info@sofam.be).

Je kandidatuur moet ons bereiken uiterlijk tegen 15 april 2021.

Heb je vragen over de procedure, dan kan je contact opnemen met Marie Gybels, directeur- zaakvoerder van SOFAM (e-mail: marie.gybels@sofam.be).

VERKIESBAARHEID - VOORWAARDEN

Om verkiesbaar te zijn voor de raad van bestuur moet men ten minste vijf jaar lid van SOFAM zijn en moet men minstens acht jaar regelmatig en als hoofdberoep een professionele productie- of beheersactiviteit uitoefenen op het gebied van de visuele kunsten.

De kandidaat dient eveneens te voldoen aan de voorwaarden uit artikel XI 248/7 van het Wetboek Economisch Recht zoals in de bijlage gedetailleerd. Voor meer uitleg contacteer aub SOFAM: info@sofam.be

Op voorstel van de meerderheid van de raad, kan de algemene vergadering toelaten als bestuurder:

  • a) Kandidaten die minstens 5 jaar een professionele activiteit hebben uitgeoefend;
  • b) Kandidaten, als zij een professionele activiteit hebben van minstens 5 jaar, zelfs als hun lidmaatschap nog geen 5 jaar bedraagt.

De bestuurders worden zoveel als mogelijk verkozen uit de verschillende disciplines van de grafische en beeldende kunsten en van de fotografie.

De duur van het mandaat is drie jaar en is hernieuwbaar.

De functie van bestuurder wordt gratis uitgeoefend; de raad kan echter beslissen over de terugbetaling van de onkosten verbonden aan de functie. De vervoersonkosten worden terugbetaald.