SOFAM - Algemene Vergadering SOFAM 18 mei 2020
© Loek Grootjans, Storage for Distorted Matter (Case P.M.), 2012/2014

Zondag  24  Mei 2020

Algemene Vergadering SOFAM 18 mei 2020

Algemene Vergadering 18 mei 2020

We danken al de leden die zijn ingegaan op de uitnodiging om een mandaat te bezorgen voor SOFAM’s algemene vergadering die op 18 mei online plaatsvond.

Dankzij jullie inbreng werden de voorgestelde moties aanvaard.

We nodigen jullie uit om het jaarverslag en de brochure artistieke acties 2019, hier bijgesloten, nog eens door te nemen.

Uit het voorwoord van ons jaarverslag:

Net als we denken dat de realiteit uit elkaar aan het vallen is, brengen de kunst, muziek en poëzie ons troost: de kunsten verbinden ons met elkaar, en helpen ons om een weg te vinden in het onbekende. Creatief denken en maken, datgene wat kunstenaars het beste doen, is net wat nodig is om geworteld te blijven en toch met de wind mee te buigen. Het is echter duidelijk dat onze leden, visuele auteurs, wiens sociaaleconomische positie intrinsiek kwetsbaar is, nu onder enorme druk staan. Evenementen worden geschrapt, opdrachten massaal geannuleerd. Visuele kunstenaars behoren tot degenen die de crisis het zwaarst zal treffen.

Binnen SOFAM hebben we op deze noodsituatie gereageerd door de verdeling van collectieve rechten te versnellen. We hebben ook — dankzij de fondsen die onze leden in de algemene vergadering van 2019 toewezen aan artistieke, educatieve en sociale doeleinden — een budget kunnen vrijmaken voor SOFAM SOLIDAIRe, een noodfonds voor leden die in moeilijkheden verkeren als gevolg van de crisis. Daarnaast gaan we samen met partners in de artistieke sector op zoek naar bijkomende manieren om kunstenaars op duurzame wijze te ondersteunen.

De leden van de raad van bestuur

Marie Gybels, directeur zaakvoerder SOFAM

Lees meer in het jaarverslag en de brochure artistieke actie, in de bijgesloten pdf’s.

Over het beeld: In de nazomer van 1908 kwam Piet Mondriaan voor de eerste keer naar Domburg in Zeeland. Wandelend in de duinen werd hij geraakt door het schitterende Zeeuwse licht. Vanaf dan kondigde zich ook een kanteling aan in Mondriaans werk, van figuratie naar abstractie. Beeldend kunstenaar Loek Grootjans had vermoedens over een verband. In 2012-2013 verzamelde hij een jaar lang zeewater aan hetzelfde Zeeuwse strand. Zijn stalen bewezen dat de zee er in de nazomer warmer is, waardoor er grotere zoutmoleculen in de lucht hangen, die het licht — onzichtbaar voor het menselijke oog — refracteren in een grid.