Zondag  3  Mei 2020

Gewone Algemene Vergadering van 18 mei 2020

Oproep aan leden

Rekening houdend met de Covid-19 pandemie, met de maatregelen en aanbevelingen van de overheden, en met de bepalingen van het Koninklijk besluit (nr. 4) van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, heeft de raad van bestuur van SOFAM het volgende beslist:

Algemene Vergadering 2020