SOFAM - Oproep: 18de Prix National Photographie Ouverte

Donderdag  1  Oktober 2020

Oproep: 18de Prix National Photographie Ouverte

Fotografie Museum Charleroi, deelname t/m 27 november

Het Musée de la Photographie van Charleroi lanceert de 18de editie van zijn Prix National Photographie Ouverte die, in de loop der jaren, heel wat fotografen heeft zien deelnemen die vandaag op het voorplan staan van de Belgische fotografische scene.

Voor deze nieuwe editie van de wedstrijd werkte SOFAM in overleg met het museum een nieuwe partnerschap uit voor een totaal bedrag van 5000 euro: naast de prijs die SOFAM traditioneel uitreikt, voorziet zij een tentoonstellingspremie voor alle 12 geselecteerde fotografen, plus een gift aan het museum voor het aankoopfonds in het kader van de wedstrijd.


Sinds zijn oprichting in 1981 en via 17 edities heeft de Prix National Photographie Ouverte ruim bijgedragen het uitlichten van de belangrijkste tendensen binnen de fotografie in België. De Prix National Photographie Ouverte, georganiseerd door het Musée de la Photographie in samenwerking met talrijke instellingen en verenigingen die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van de creatie, bewaart voor de 18de editie de bereidheid tot openheid vermits het zich richt tot alle auteurs die in België geboren zijn of er meer dan een jaar verblijven en tot  alle expressievormen van de fotografie, zonder dat er een thema wordt opgelegd.

De deelnemers worden uitgenodigd hun dossier ten laatste op 27 november op te sturen. De selectie door de jury zal in de eerste helft van de maand februari 2021 medegedeeld worden. Wat de weerhouden werken betreft, deze zullen in het Musée de la Photographie tentoongesteld worden van 22 mei tot 19 september 2021 en gepubliceerd in de catalogus die de tentoonstelling vergezelt. Alle volledige dossiers die toekomen in de initieel voorziene periode (20 april – 14 mei 2020) zullen eveneens aanvaard worden.

Het wedstrijdreglement en de inschrijvingsprocedures kunnen worden gedownload via deze link, of kunnen op verzoek worden verkregen via mpc.info@museephoto.be.