SOFAM - Steunfonds SOFAM SOLIDAIRe begin mei verdeeld

Woensdag  20  Mei 2020

Steunfonds SOFAM SOLIDAIRe begin mei verdeeld

Mededeling aan de pers - 20 mei 2020

SOFAM is verheugd om mee te delen dat het fonds SOFAM SOLIDAIRe begin mei succesvol aan leden, die ten gevolge van de corona-crisis in nood zijn geraakt, werd verdeeld. Op vraag van haar raad van bestuur stelde SOFAM eind maart een noodfonds van 50.000 euro ter beschikking om noodlijdende kunstenaars- leden van SOFAM te steunen. Onze leden konden tot 20 april 2020 een aanvraag indienen voor een eenmalige steunsubsidie. De aanvragen gebeurden op basis van een verklaring op eer, waarvan SOFAM het recht voorbehield om deze te laten staven.

De uitslag van de oproep is confronterend. 170 leden van SOFAM, allemaal visuele kunstenaars - fotografen, schilders, tekenaars, striptekenaars, video- en performancekunstenaars - dienden een aanvraag in. De aanmeldingen bevestigen nog eens, zoals intussen ruim gesignaleerd door belangenverenigingen, hoe zwaar de culturele sector getroffen is door deze crisis. Fotografen getuigden bijna eenstemmig over hoe hun opdrachten op 1 dag tijd verdampten. Tentoonstellingen werden afgelast, investeringen verloren. We lazen over reële zorgen over het voorzien in het levensonderhoud.

De verdeling gebeurde door een comité dat gemandateerd was door de raad van bestuur. Deze werd bijgestaan door 1 externe adviseur en 1 personeelslid. Het comité toetste de aanvragen aan verschillende criteria: het sociaal statuut, de graad van noodlijdendheid en eventuele verzwarende omstandigheden. De beslissingen werden afgewogen met de inkomsten door rechten die SOFAM aan de leden verdeelt. Er werd rekening gehouden met steunmaatregelen van de verschillende overheden, waar leden naar werden verwezen.

De aanvragen bevestigden dat vooral beginnende beeldende kunstenaars vaak geen stabiel statuut hebben. Zij leven van een patchwork aan inkomsten. Deze groep komt noch in aanmerking voor premies voor zelfstandigen van de overheid, noch – op dat ogenblik - voor tijdelijke werkloosheid. Het comité had bijzondere aandacht voor verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld alleenstaande ouders of gevallen van ziekte. Beide soorten aanvragen kregen een hoger bedrag toegewezen. Het comité heeft echter ingestemd om aan elke aanvrager een klein bedrag toe te kennen, gezien de ernst van de situatie.                                      De verdeling van het fonds gebeurde als volgt:

Aantal aanvragen

Bedrag

Subtotalen

44

100

4400

48

232

11136

48

364

17472

16

496

7936

12

628

7536

2

760

1520

Totaal

50.000

 

SOFAM, als beheersmaatschappij van auteursrechten voor visuele kunstenaars in België, zoekt intussen actief naar partners om samen oplossingen te vinden om visuele kunstenaars –  en de brede culturele sector – te helpen ondersteunen op duurzame basis.

Het Fonds SOFAM SOLIDAIRe werd mogelijk gemaakt dankzij de solidariteit van onze leden, de inzet van de raad van bestuur en het voltallige SOFAM team. Met dank aan Studio Luc Derycke voor de gift van het logo van SOFAM SOLIDAIRe, Katrien Reist en State of the Arts.