Donderdag  24  Oktober 2019

Vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik van werken uit de grafische en plastische kunsten en van foto’s

Vanaf dit jaar kan SOFAM ook de vergoeding voor de kopie voor privégebruik uitkeren mbt het gebruik van werken op digitale dragers, waaronder ook internet.

Om de werken te vergoeden die in 2019 op een digitale drager werden gepubliceerd, vragen we u om uw aangifte in te dienen voor 31 januari 2020!