SOFAM - SOFAM Prijs Beste Solo Tentoonstelling op Art on Paper
© Aleksandra Chaushova, Calipers, 2019

Woensdag  16  Oktober 2019

SOFAM Prijs Beste Solo Tentoonstelling op Art on Paper

Art on Paper, 25-27 oktober 2019 - 11u tot 19u - BOZAR, Ravensteinstraat 23, B-1000 Brussel

SOFAM, de beheersmaatschappij van auteursrechten voor visuele kunstenaars in België en Art on Paper zijn verheugd om de SOFAM Prijs Beste Solo Tentoonstelling op Art on Paper 2019 voor te stellen. De laureaat wint 2000 euro en een SOFAM-lidmaatschap en zal op 24 oktober 2019 om 19u in BOZAR aangekondigd worden. Wij danken alvast onze deskundige jury die de taak hebben aanvaard om een laureaat aan te duiden:

Charif Benhelima, kunstenaar

Martin Germann, onafhankelijk curator

Karel Hooft, verzamelaar, ondervoorzitter Vrienden van het SMAK

Filiep Libeert, verzamelaar

Lilou Vidal, onafhankelijk curator

Lisa Wilkens, kunstenaar, laureaat met Vera Molnár SOFAM Prijs 2018

Solo presentaties

De solopresentaties tijdens de beurs sporen de bezoekers aan tot zeer gericht  kijken. Art on Paper biedt  hiermee  aan  kunstenaarspraktijken de kans  om zicht op een  coherente en kwalitatief hoogstaande wijze te presenteren. Werken op papier kan een meer lichtvoetige démarche betekenen, maar de voorbije edities toonden overtuigend aan dat dit medium noch de impact, noch de reikwijdte van artistieke innovatie inperkt. De SOFAM Prijs wenst deze kwaliteiten te erkennen en uit te dragen.

Tentoonstelling

Dit jaar stelt SOFAM tijdens de beurs recent werk tentoon van SOFAM prijs winnaars van de vorige edities. Bezoekers die er vanaf het begin bij waren kunnen ontdekken hoe deze kunstenaars zich sinds de prijs hebben ontwikkeld. Nieuwe bezoekers kunnen ervaren hoe de werken van vier verschillende kunstenaars met elkaar in dialoog gaan en hoe zij omgaan met de protagonist van deze beurs: tekenen.

De tentoonstelling presenteert werk van:

Aleksandra Chaushova (laureaat 2016)

Nicolàs Lamàs (laureaat 2017)

Vera Molnàr (laureaat 2018)

Lisa Wilkens (laureaat 2018)

Voor meer informatie: info@sofam.be

SOFAM is een coöperatieve vennootschap zonder winstoogmerk, beheerd door kunstenaars. Zij beheert en verdedigt auteursrechten van visuele kunstenaars in België. Naast haar hoofdtaken, het innen en verdelen van collectieve rechten, volgrechten, juridische ondersteuning, licenties, e.a., steunt zij via de artistieke actie en partnerschappen op bescheiden wijze de creatieve sector, door middel van prijzen, beurzen, en sporadische tentoonstellingen.

www.sofam.be