SOFAM - SABAM en SOFAM ontwikkelen een uniek loket voor het beheer van het volgrecht

Maandag  28  September 2015

SABAM en SOFAM ontwikkelen een uniek loket voor het beheer van het volgrecht

De twee Belgische beheersvennootschappen hebben hun krachten gebundeld om dit nieuwe loket te realiseren.

Het volgrecht is een vergoeding waarvan grafische en plastische kunstenaars, inclusief fotografen, genieten wanneer een van hun originele kunstwerken wordt doorverkocht door actoren uit de professionele kunsthandel.

SABAM en SOFAM beheren de auteursrechten van talrijke plastische kunstenaars, en fotografen, die aanspraak kunnen maken op het volgrecht in België.

Naar aanleiding van de publicatie in juni van het Koninklijk Besluit m.b.t. het volgrecht zijn zowel de actoren uit de professionele kunsthandel die bij de doorverkoop betrokken zijn als verkoper, koper, of tussenpersoon, als de openbare ambtenaar en de verkoper hoofdelijk verplicht de doorverkopen te melden en het volgrecht te betalen aan het uniek platform www.resaleright.be.

Christophe Depreter, CEO van  SABAM: “We zijn erg tevreden met dit uniek platform dat de aangifte van de professionele actoren uit de kunstmarkt vereenvoudigt en dat tegelijkertijd de mogelijkheid biedt aan de plastische kunstenaars en fotografen om de doorverkopen van hun werken te volgen. Dit betekent een belangrijke doorbraak naar een administratieve vereenvoudiging waar iedereen beter van wordt”.

Marie Gybels, Directeur Zaakvoerder van SOFAM: “Het uniek platform vormt een belangrijke vooruitgang voor een eenvoudig beheer van het volgrecht in België. SOFAM is erg tevreden over de samenwerking met SABAM ten dienste van de auteurs en de actoren uit de professionele kunstmarkt.”