Donderdag  12  Mei 2016

Panorama uitzondering: een te bewaren evenwicht

De Commissie Bedrijfsleven van de Kamer bespreekt deze dagen een wetsvoorstel met het oog op het invoeren van de panoramavrijheid.

Het voorwerp van het wetsvoorstel betreft « de vrijheid van het individu om foto’s te maken in de openbare ruimte en van de auteursrechtelijk beschermde werken die zich daar bevinden ».

SOFAM is voorstander van een evenwichtige oplossing, waarbij particulieren foto’s op internet kunnen plaatsen zonder dat daarom de rechten van de auteur uitermate worden aangetast.

De voorgestelde uitzondering zoals ze nu wordt geformuleerd, is echter veel te ruim. Ze dient beperkt te zijn tot particulieren en mag geen commercieel gebruik van werken toelaten. Elke verruiming van deze uitzondering zou ongefundeerd zijn en enorme schade berokkenen aan de betrokken auteurs. Elke nieuwe uitzondering op het auteursrecht vormt telkens een onteigening van de kunstenaars.

Wij vragen dus dat de uitzondering strikt beperkt wordt tot particulieren en niet winstgevende doeleinden en stellen volgende tekst voor: «de auteur kan zich niet verzetten tegen de reproductie en mededeling aan het publiek van beeldhouw- en architecturale werken, die permanent worden ondergebracht op de openbare weg, door fysieke personen, met uitsluiting van elk direct of indirect commercieel gebruik. »

Deze uitzondering zal, als ze op deze manier wordt geformuleerd, zonder enige twijfel formeel toelaten dat particulieren architecturale en beeldhouwwerken op sociale media kunnen plaatsen zonder vervolging en dat de auteurs een correcte vergoeding krijgen wanneer hun werken voor een commercieel doel worden gebruikt.

Auteurs, mobiliseer jullie en deel deze pagina. U kunt deze commentaar toevoegen:

Ik ben auteur en ik verdedig vrijheid maar ik weiger het commerciële gebruik van mijn werk zonder toestemming!

De toegang tot cultuur verdedigen, betekent ook het opnemen voor het auteursrecht!