Licenties


Wanneer iemand een werk van één van onze leden wenst te gebruiken, verlenen wij licenties met betrekking tot de reproductie ervan (voor zover de auteur natuurlijk niet zelf zijn licenties regelt). Er wordt steeds eerst een prijsofferte overeenkomstig ons tarief gemaakt, die de gebruiker ons terugstuurt voor akkoord. Indien de gebruiker akkoord gaat met de offerte, wordt er een licentie gegeven (= toelating tot reproductie) en maken wij een factuur. Na de betaling hiervan en het bezorgen van twee bewijsexemplaren van de reproductie aan SOFAM, is de gebruiker in principe in regel met de auteursrechten.

De gebruiker moet er bij elke reproductie evenwel steeds op letten dat de naamsvermelding van de auteur correct gebeurt (©Jaar van publicatie-Naam van de auteur/SOFAM-België).

Voor deze dienst rekent SOFAM 20% aan indien het bedrag groter of gelijk is aan € 2500, en 22% indien het bedrag kleiner is dan € 2500, berekend op het netto ontvangen bedrag.

Van zodra de gebruiker de beelden betaald heeft, zenden wij U een afrekening en het saldo zal gestort worden op de rekening van de auteur.


Vindt u niet het antwoord op uw vraag ? Stuur ons uw vraag en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk.

Thank you!
Error: