DienstenVoor visuele kunstenaars


Ben je fotograaf, plastische kunstenaar, architect, schilder of beeldhouwer?
Werk je als multimediakunstenaar, designer of graficus? SOFAM - Auteursvennootschap voor visuele kunstenaars

SOFAM is een beheersvennootschap gespecialiseerd in de visuele kunsten.

Als vennootschap zonder winstoogmerk verdedigt en beheert ze sinds 1979 de rechten van haar leden op basis van een ethiek eigen aan de auteurs. Ze neemt de verdediging van het statuut en de belangen van de auteurs op zich en organiseert artistieke acties om hen te ondersteunen. SOFAM verenigt meer dan 4.500 kunstenaars in de verschillende disciplines van de visuele kunsten.


Beheer van rechten

SOFAM int en verdeelt de auteursrechten die haar leden toekomen voor de exploitatie van hun werken: reproductierechten (boeken, posters, pers, merchandising, …), recht op publieke mededeling (televisie, bioscoop, internet, kabel, …), volgrecht, thuiskopie, leenrecht, reprografierechten (fotokopie).


Juridisch advies

SOFAM biedt haar leden juridisch advies voor alles wat hun professionele leven en hun creatie aangaat: ze stelt modelcontracten ter beschikking voor het gebruik van de werken, ze ondersteunt de auteurs bij onderhandelingen, geeft advies met betrekking tot sociaal statuut en fiscaliteit en staat haar leden bij vanaf de eerste contacten met partners.

Artistieke actie en promotie

De ondersteuning en aanmoediging van de creatie liggen SOFAM nauw aan het hart. Als partner van instellingen en evenementen in de visuele kunsten promoot ze de creatie en organiseert ze workshops en ontmoetingen rond thema’s verbonden aan het auteursrecht en aan het creatieproces. Ze biedt prijzen aan jonge kunstenaars, begeleidt ze en verdedigt ze doorheen hun carrière.


Partner bij uitstek voor gebruikers

SOFAM past haar manier van werken aan de noden van de gebruikers van het repertoire aan, met respect voor de auteurs. Bent u uitgever, producent, organisator, verdeler?
Via SOFAM verkrijgt u:
• de toestemming om enkele tienduizenden werken te exploiteren, met juridische garantie en de zekerheid dat de auteurs correct worden vergoed;
• informatie over rechten m.b.t. de realisatie van uw projecten;
• inzicht in de algemeen geldende professionele gebruiken die het mogelijk maken om in een sereen klimaat (samen) te werken.

SOFAM in het Huis van de Auteurs

Sinds maart 2007 maakt SOFAM deel uit van het Huis van de Auteurs, met de beheersvennootschappen SACD en Scam. Deze groepering vergroot de slagkracht van elk van deze vennootschappen en verruimt de netwerken, hij maakt het mogelijk de waaier aan diensten aan auteurs en gebruikers uit te breiden en laat toe om zwaarder door te wegen bij politieke onderhandelingen.

SOFAM verdedigt en ondersteunt de creatie


SOFAM biedt aan:
een beheer toegespitst op de visuele kunsten
een gespecialiseerde juridische dienst
de uitstraling van een sterke gemeenschap met meer dan 4500 leden
ontmoetingen en informatievergaderingen m.b.t. auteursrechten
ondersteuning en promotie van de creatie


Vindt u niet het antwoord op uw vraag? Contacteer ons en wij antwoorden u zo spoedig mogelijk: info@sofam.be