Raad van bestuur


De raad van bestuur is samengesteld uit auteurs verkozen door alle auteurs die lid zijn van SOFAM en wordt elk jaar gedeeltelijk vernieuwd. De raad komt in principe één keer per maand bijeen om te beslissen over het beheer van de vennootschap. De samenstelling, de rol en de taken van de raad zijn vastgelegd in de artikelen 19 en volgende van de statuten van de vennootschap.

De raad van bestuur bestaat uit 5 tot 15 auteurs voor 3 jaar verkozen die de verschillende categorieën van SOFAM-auteurs vertegenwoordigen: fotografen, schilders, beeldhouwers, tekenaars, illustratoren, grafici, ontwerpers, videokunstenaars, architecten.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden ook een ondervoorzitter, een penningmeester en een secretaris.

De huidige Raad van bestuur:

Président - Voorzitter
Danja Cauwbergs

Vice président - vice voorzitter
Marc Goossens

Secrétaire - Secretaris
Maja Polackova

Administrateurs - Bestuurders
Geoffroy Libert
René Georges

Observateur - Waarnemer
Delphine Kayaert

De voorzitter van de raad van bestuur wordt elk jaar tijdens de eerste vergadering van de raad volgend op de algemene vergadering onder de bestuurders verkozen.

De zaakvoerder, benoemd door de raad van bestuur, draagt samen met de voorzitter en de raad van bestuur bij tot de ontwikkeling van het beleid van de vennootschap en de bepaling van de strategische oriëntaties. De zaakvoerder is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vennootschap onder toezicht van de voorzitter, in het kader van de beslissingen van de raad van bestuur. De rol en de opdracht van de zaakvoerder zijn gedefinieerd in de artikelen 36 en 37 van de statuten van de vennootschap.