Historiek


SOFAM , 30 jaar!

Het is al meer dan twintig jaar geleden, meer bepaald op 15 mei 1979, dat enkele naïevelingen overgingen tot de officiële oprichting van SOFAM.

De eerste jaren

De tien eerste jaren waren niet eenvoudig, omdat iedereen nog moest overtuigd worden van het belang van het Auteursrecht en van de noodzaak om lid (vennoot) te worden.

Het merendeel van de auteurs verkoos af te wachten en keek passief toe. Na 10 jaar had SOFAM nog altijd maar 535 leden. Voor de uitgevers waren de zaken nog veel duidelijker. Ze raadden hun medewerkers aan om niet te reageren op onze tussenkomsten en SOFAM te negeren. Het gevecht was nog lang niet gewonnen...

De uitbreiding

Dit was de periode waarin we scholen, verenigingen, academies afliepen om het auteursrecht uit te leggen en iedereen te overtuigen van het nut van het auteursrecht en onze vennootschap.

Tegelijkertijd besliste de Raad van Bestuur om het repertorium van SOFAM uit te breiden naar alle categorieën in de visuele kunsten, hetgeen een zeer groot succes werd omdat alle auteurs van visuele werken geconfronteerd werden met dezelfde problemen en dezelfde mensen: uitgevers, televisiezenders en gebruikers allerhande.

De nieuwe categorieën van visuele kunstenaars zijn schilders, beeldhouwers, illustratoren, cartoonisten, tekenaars en tekenaars van beeldverhalen, infografisten en grafisten, designers, stilisten, ontwerpers van textiel, architecten, realisatoren, cameramensen, videasten, graveurs, ...

De huidige erkenning

Vandaag heeft SOFAM een onbetwiste leidende rol in het domein van de auteursrechten, zowel in België als in het buitenland, waar ze gekend staat als één van de meest dynamische maatschappijen.

De toekomst

Al hetgeen voorafgaat laat ons toe te zeggen dat voor SOFAM een beloftevolle toekomst is weggelegd. We mogen weliswaar niet vergeten dat de explosie van de communicatiemiddelen voor de auteurs een echte uitdaging vormt en voor SOFAM een bijkomende verantwoordelijkheid en opnieuw een hele strijd.

De Raad van Bestuur is zich hiervan bewust net zoals hij fier is te constateren dat SOFAM met succes bestuurd wordt.

Maar de Raad is vooral al zijn leden dankbaar, voor het vertrouwen dat ze steeds getoond hebben en dankzij hetwelke alles sereen en met ernst is kunnen gebeuren.

Ben Vandoorne
Mede-stichter en Bestuurder