Netwerk


SOFAM maakt deel uit van een internationaal netwerk van zustervennootschappen en organisaties voor de verdediging van auteursrechten. Onze auteurs worden zo over de hele wereld vertegenwoordigd. We werken nauw samen met organisaties uit het kunstenveld en de creatieve industrieën.

Zustervennootschappen

We maken deel uit van een internationaal netwerk van auteursrechtenvennootschappen. Via wederzijdse akkoorden innen we rechten en kennen we licenties toe voor hun leden in België. Op hun beurt doen onze zustervennootschappen hetzelfde voor onze leden in hun land.

Partners

SOFAM is ingebed in een netwerk van organisaties die het auteursrecht en de creatieve industrie in België en in het buitenland verdedigen. Dankzij deze samenwerkingen kunnen we de stem van onze  leden-auteurs luider laten klinken. Onze campagnes om het auteursrecht en de inkomsten van de auteurs te beschermen zijn op deze manier efficiënter.

We werken ook samen met diverse partners in het culturele veld, met wie we verschillende projecten uitwerken om visuele kunstenaars te informeren over hun rechten en om hen op bronnen van inkomsten uit rechten te wijzen.

Hiernaast voeren wij artistieke acties en partnerschappen om het culturele veld in het algemeen, en makers van visuele beelden in het bijzonder, op een duurzame manier te stimuleren.